ATT SÄLJA MED OSS

Vi erbjuder alltid alla våra kunder hög kvalitet och rätta resurser genom att vi delar upp försäljningen i åtta faser som är avgörande för det slutgiltiga priset, tiden det tar att sälja bostaden och den totala upplevelsen av vår tjänst. För oss är Leveransgarantin en arbetsmetod som dokumenteras i varje fas.

För dig är den en försäkran, det här kan du förvänta dig av oss.

 • 1. Förberedelser inför försäljning
 • 2. Anpassad marknadsföring
 • 3. Visning
 • 4. Uppföljning av intressenter
 • 5. Säkerställd budgivning/förhandling
 • 6. Uprättande av köpehandlingar
 • 7. Tillträde
 • 8. Uppföljning
 • FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRSÄLJNING - Stor erfarenhet av bostadsförsäljning, - Tänkbar målgrupp för bostaden. - Unika kvaliteter som bör framhävas.
 • ANPASSAD MARKNADSFÖRING - Eventuell konsultation av stylist inför fotografering och visning. - Professionell fotografering av bostaden. - 3D-planskiss/-er. - Selekterat utskick till boende i närområdet. - Objektsbeskrivning av mycket hög kvalitet. - Områdesbeskrivning. - Eventuell historik om bostaden. - Exponering på internet. - I förekommande fall inbjudan till Privat visning. - Bostadspresentationer i bankfönster eller utställning på mitt kontor. - Annons i SvD och/eller annan dagspress enligt avtalad marknadsplan.
 • VISNING - Väganvisning till bostaden. - Visning genomförs alltid av den ansvarige mäklaren.
 • UPPFÖLJNING AV INTRESSENTER - Efter avslutad visning/-ar kontaktar jag alla intressenter som gästat visningen. - Intressenterna erbjuds finansiering och ekonomisk rådgivning. - Eventuell tilläggsinformation som önskas av intressenter tas fram. - Kontinuerlig skriftlig och muntlig information till dig som säljare enligt överenskommelse.
 • SÄKERSTÄLLD BUDGIVNING - Alla villkor och förutsättningar stäms av med dig innan budgivning inleds. - Kontinuerliga avstämningar under pågående budgivning, omfattning enligt önskemål. - Är tillgänglig utöver normal kontorstid enligt överenskommelse. - Kontrollerar, i den mån det är möjligt, att samtliga budgivare har finansieringen löst. - Alla intressenter kontaktas vid första bud. - Alla bud förmedlas till samtliga budgivare, via telefon, sms eller e-post. - Budhistorik dokumenteras noggrant och presenteras för både köpare och säljare.
 • UPPRÄTTANDE AV KÖPEHANDLINGAR - Köpehandlingar upprättas där pris, eventuella villkor och övriga överenskommelser dokumenteras. - Kontraktsskrivning sker på vårt kontor där vi går igenom avtalshandlingar samt eventuella bilagor. - Köpehandlingarna arkiveras hos din mäklare i tio år.
 • TILLTRÄDE - På tillträdesdagen träffar säljare och köparen tillsammans med ansvarig mäklare för att göra klart affären. Resterande del av köpeskillingen betalas och eventuella lån löses. Ni får en likvidavräkning där affärens totala ekonomi redovisas, samt eventuellt övriga bilagor.

Ansvarsförsäkrad och medlem i Mäklarsamfundet – Bjud hem oss så på en fri värdering så berättar vi mer.